Nowoczesne maszyny do produkcji opakowań Własne projekty i rozwiązania

Nowoczesne maszyny do produkcji Własne projekty i rozwiązania

Zobacz nasze produkty
Zobacz nasze produkty
 

Dotacje UE na zakup naszych maszyn

 

Informujemy, że jest możliwość uzyskania dotacji z funduszu UE w ramach wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 po przez zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Możemy skierować zainteresowanych zakupem naszych maszyn do firm, które pomagają w uzyskaniu dofinansowania. Szczegóły dla województwa Łódzkiego:

https://www.cop.lodzkie.pl/nabory-i-wyniki-konkursow/892-2-3-zwiekszenie-konkurencyjnosci-msp-2-3-1-innowacje-w-msp-09-06-2020

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dla zakupu netto powyżej 50 000 zł pokrywamy koszty związane z wypełnieniem wniosku. Dla zainteresowanych możemy przesłać kontakt do tych firm. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku nie ma obowiązku zakupu.

Procentowa wysokość dotacji zależy od regionu. Maksymalny poziom dofinansowania udzielanej wnioskodawcy w ramach konkursu dla regionu Łódzkiego wynosi 85%.
Data rozpoczęcia: 16-06-20
Data zakończenia: 13-07-20
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 1 000 000,00 zł.
Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych 00/100).

Zapraszamy do współpracy.

Zobacz nasze produkty
Zobacz nasze produkty

Skontaktuj się z nami , pomożemy w wyborze. Montaż i serwis w całej europie.

Specyfikacje produktów

Specyfikacje produktów

Gwarancja jakości

Gwarancja jakości

Referencje

Referencje

Materiały

Materiały