Sloter kombinowany Vacuum

SK-2800-Vacuum---Back

Podajnik podciśnieniowy zainstalowany w Sloterze pozwala w cyklu automatycznym przetwarzać z wydajnością 2000mb/h

– zniekształcone formatki niespełniające norm płaskości

– wielkie formaty tektur o maksymalnych wymiarach 2,75x10mb (na załączonym filmiku przetwarzana jest formatka 2500×1200)

– długie formatki do 10 mb (fefco 410,411) na załączonym filmie przerabiamy formatkę o długości 3200

Film Sloter Kombinowany Vacuum :

panel-LCD